Bị buộc thôi học, nếu sinh viên hoạt động mại dâm lần thứ 4
1151 views

Bộ GD- ĐT vừa công khai để lấy ý kiến Dự thảo Quy chế công tác học sinh, sinh viên. Đối với sinh viên hoạt động mại dâm lần thứ 4, thuộc các ngành đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp hệ chính quy sẽ bị buộc thôi học.

Nội dung vi phạm và khung xử lý khác nhau

Theo tintuc247.vn cập nhật tin tức từ bộ Giáo Dục, trong dự thảo quy chế nếu sinh viên vi phạm tùy nội dung  sẽ có những khung xử lý kỷ luật khác nhau. Trường hợp sinh viên hoạt động mại dâm lần thứ 1: khiển trách, lần thứ 2: cảnh cáo, lần thứ 3: đình chỉ có thời hạn. Nếu Sinh viên hoạt động mại dâm lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học.

Ngoài ra, trường hợp nằm trong khung xử lý buộc thôi học, còn được áp dụng cho các hành vi uống rượu, bia trong giờ học, say rượu bia khi đến lớp. Thêm vào đó là các hành vi liên quan đến tệ nạn xã hội như: tàng trữ, lưu hành văn hóa đồi trụy, buôn bán, lôi kéo người khác sử dụng ma túy, hoạt động mại dâm… Trong đó, tính cả khóa học, nếu sinh viên nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ 4, sẽ bị bộ giáo dục buộc thôi học.

Sinh viên hoạt động mại dâm lần thứ 4, sẽ bị xử lý đúng quy định
Sinh viên hoạt động mại dâm lần thứ 4, sẽ bị xử lý đúng quy định

Theo đó, nếu đối tượng cố tình hoạt động chứa chấp, môi giới mại dâm sẽ chịu hình thức bị buộc thôi học ngay lần đầu tiên bị phát hiện vi phạm, và nhà trường sẽ giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã dự thảo khung xử lý kỷ luật học sinh, sinh viên cũng cụ thể nhiều nội dung vi phạm với những hình thức xử lý tương xứng, căn cứ trên mức độ vi phạm và số lần tái phạm sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Loading...

Một số trường hợp khác

Một số trường hợp khác sinh viên vi phạm như: tổ chức uống rượu bia trong giờ học, say rượu bia khi đến lớp cũng chịu các mức xử lý tương tự như sinh viên hoạt động mại dâm lần thứ 4, tức vi phạm từ lần 1 và cố tình vi phạm đến lần thứ 4 sẽ chịu lần lượt các mức bị khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ có thời hạn, buộc thôi học. Mức xử phạt tương tự cũng được áp dụng với các hành vi khác đã được nêu trên theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra bộ cũng đưa ra hướng xử lý đối với hành vi đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung, dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia. Có ý đồ chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Intenet.

Sinh viên hoạt động mại dâm đến lần thứ 4, sẽ bị buộc thôi học
Sinh viên hoạt động mại dâm đến lần thứ 4, sẽ bị buộc thôi học

Kèm theo đó là những hành vi kích động, lôi kéo người khác biểu tình, viết truyền đơn, áp phích trái pháp luật, lần thứ nhất bị phát hiện sẽ bị đình chỉ có thời hạn, lần thứ 2 tái phạm sẽ bị buộc thôi học. Cá nhân và tập thể học sinh sinh viên nếu xét thấy các hình thức khen thưởng và kỷ luật không thỏa đáng có quyền khiếu nại lên hiệu trưởng.

Và dựa theo trường hợp khiếu nại, nếu nhà trường đã xem xét lại mà chưa thỏa đáng có thể khiếu nại lên cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Loading...

Liên kết :