Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thông minh, ngang tầm quốc tế
872 views

Hệ thống cơ chế chính sách nông nghiệp, nông thôn được đổi mới. Thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, cạnh tranh quốc tế và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát triển bền vững kinh tế nông thôn

Thúc đẩy nền nông nghiệp thông minh hiện đại, cạnh tranh ngang taamfg quốc tế và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, còn thúc đẩy nhân dẫn đẩy mạnh phát triển nền kinh tế nông thôn về nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới để phát triển nông nghiệp.

Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thông minh, ngang tầm quốc tế
Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thông minh, ngang tầm quốc tế

Ngoài ra, theo tintuc247.vn cập nhật, việc khai thác tốt các điều kiện hội nhập quốc tế, ứng dụng đầu tư của Nhà nước vào phát triển mô hình kinh tế nông thôn, cũng đòi hỏi việc nâng cao dân trí, và cải thiện đời sống của người dân. Đồng thời áp dụng đầy đủ các nền kỹ thuật tiên tiến hiện đại vào phát triển nông nghiệp.

Khuyến khích nông dân xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, theo mô hình thông minh, nhằm tăng cường hợp tác, liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp. Đẩy mạnh và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung vào xây dựng các mô hình kinh doanh mới, góp phần định hướng sản xuất thành công, hiệu quả.

Đảm bảo kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ

Loading...

Cùng với kế hoạch phát triển ở trên, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, mô hinfg thông minh kết hợp với giải pháp căn cơ để đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, bảo đảm kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ. Theo đó, khuyến khích bà con cần nghiên cứu các mô hình kinh tế chia sẻ, có giải pháp công nghệ tiên tiến, hiện đại, sau đó mới có thể nâng cao khả năng kết nối sản xuất – thị trường, tăng cường năng lực dự báo cung – cầu nông sản, ngăn chặn triệt để những sản phẩm bẩn.

Khuyến khích nông dân xây dựng nền nông nghiệp hiện đại
Khuyến khích nông dân xây dựng nền nông nghiệp hiện đại

Bên cạnh việc xây dựng nền nông nghiệp hiện đại thông minh, bộ và các ban ngành cũng nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cải cách hành chính, cải thiện môi trường và đầu tư trong phát triển nông nghiệp, nông thôn tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách về nông nhiệp.

Trước những cơ hội và thách thức lớn như hiện nay, các ngành nông nghiệp với mục tiêu chiến lược: Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thông minh, ngang tầm quốc tế, và ứng phó nhanh với tình hình biến đổi khí hậu. Đồng thời nâng cao giá trị gia tăng và phát triển kinh tế bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh, cải thiện đời sống nhân dân, xóa đói giảm nghèo.

Loading...

Liên kết :